STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN

1. Berikut ini yang merupakan pengangkutan intravascular adalah…
a. Pengangkutan dari rambut akar ke xylem
b. Pengangkutan hasil fotosintesis melalui floem
c. Pengangkutan air dan mineral melalui floem
d. Pengangkutan air dan hasil fotosintesis melalui floem
e. Pengangkutan dari korteks ke xilem
2. Rambut-rambut akar berfungsi untuk…
a. Perluasan dari permukaan akar
b. Penguat berdirinya pohon
c. Perluasan bidang penyerapan
d. Pemekaran jaringan epidermis akar
e. Penampung cadangan mineral di akar
3. Pengangkutan melalui pembuluh xylem berlangsung secara…
a. Osmosis
b. Difusi
c. Transpor aktif
d. Difusi dan transpor aktif
e. Osmosis dan transport aktif
4. Urutan pengangkutan ekstravaskular di akar adalah…
a. epidermis→korteks→floem→xilem
b. epidermis→korteks→endodermis→xilem
c. epidermis→endodermis→korteks→xilem
d. epidermis→endodermis→floem→xilem
e. epidermis→endodermis→korteks→floem
5. Tumbuhan monokotil tidak dapat dicangkok karena…
a. Tidak mempunyai cambium
b. Letak floem dan xylem tidak teratur
c. Batang sangat kecil
d. Batang tidak bercabang
e. Hanya mempunyai akar serabut

6. Zat yang diperoleh tumbuhan dari udara adalah…
a. N₂ dan CO₂
b. H₂O dan CO₂
c. Mg dan CO₂
d. O₂ dan CO₂
e. Fe dan CO₂
7. Pengangkutan intravascular adaalh pengangkutan…
a. Dari bulu akar ke xylem
b. Air dan hasil fotosintesis melalui berkas pembuluh
c. Hasil fotosintesis dari daun melaui floem
d. Air dan mineral dari akar ke xylem
e. Dari korteks sampai ke pembuluh xilem
8. Jaringan xylem berfungsi untuk…
a. Mengangkut hasil fotosintesis
b. Jaringan penguat
c. Jaringan penyimpan
d. Mengangkut air dan mineral
e. Mengangkut sisa metabolisme
9. Pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan…
a. Dari rambut akar sampai ke pembuluh xylem
b. Air dan hasil fotosintesis ke berkas pembuluh
c. Hasil fotosintesis melalui floem
d. Air dan garam mineral dari akar melalui xylem
e. Hasil fotosintesis melalui berkas pembuluh
10. Air dari tanah dapat masuk melalui rambut akar pada keadaan…
a. Tekanan osmosis tumbuhan dan larutan dalam tanah sama
b. Keadaan sel tumbuhan lebih hipertonis
c. Kadar air pada tumbuhan lebih rendah
d. Kadar larutan pada tanah lebih hipertonis
e. Kadar air pada tanah lebih rendah
11. Kentang yang direndam dalam larutan garam pekat keadaannya menjadi…
a. Beratnya berkurang karena air keluar dari sel
b. Kandungan airnya bertambah karena air garam masuk ke dalam sel
c. Tidak mengalami perubahan
d. Menjadi layu karena air garam banyak keluar
e. Menjadi kaku karena banyak air masuk
12. Transportasi apoplas berlangsung melalui…
a. Xylem dan floem
b. Korteks dan cambium
c. Sitoplasma dan cambium
d. Dinding sel dan sitoplasma
e. Dinding sel dan ruang-ruang antarsel
13. Pada potongan batang yang pangkalnya direndam dalam larutan eosin, bagian yang terlihat berwarna jika dilihat dengan mikroskop adalah…
a. Floem
b. Cambium
c. Korteks
d. Endodermis
e. xilem
14. Keadaan ketegangan yang timbul antara plasma sel dan dinding sel karena isi sel mengisap cairan dari luar, disebut…
a. Nilai osmotic
b. Turgor
c. Osmosis
d. Isotonic
e. hipotonik
15. Adanya rambut akar menyebabkan terjadinya proses pengisapan air dan mineral melalui proses yang disebut …
a. Difusi
b. Adsorpsi
c. Osmosis
d. Absorpsi
e. Difusi dan osmosis
16. Sebuah batang disayat melingkar dari kulit ke kayunya, ternyata bagian tanaman sebelah atas sayatan tetap segar. Hal ini membuktikan…
a. Kulit kayu tidak dapat mengangkut air dengan cukup
b. Kulit kayu dapat mengangkut air dengan cukup
c. Bagian kayu tidak dapat mengangkut air dengan cukup
d. Bagian kayu dapat mengangkut air dengan cukup
e. Bagian kayu dapat mengangkut hasil fotosintesis dengan baik
17. Difusi adalah pergerakan molekul-molekul yang mempunyai konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, contohnya…
a. Terserapnya air di akar
b. Terjadinya penguapan di daun
c. Mengalirnya air di sungai
d. Timbulnya hujan
e. Tercampurnya sirup dengan air
18. Bagian tumbuhan yang mempunyai konsentrasi paling pekat adalah…
a. Sel-sel mesofil daun
b. Sel-sel pembuluh kayu pada tulang daun
c. Sel-sel pembuluh kayu pada batang
d. Sel-sel pembuluh tapis pada batang
e. Sel-sel rambut akar
19. Cairan gula hasil fotosintesis dari mesofil daun dapat masuk ke dalam sel pembuluh tapis karena adanya…
a. aliran tekanan
b. perbedaan nilai osmotikdari sel-sel mesofil dan sel-sel pembuluh tapis
c. kerja enzim
d. konsentrasi gula pada mesofil lebih besar daripada sel-sel pembuluh tapis
e. gerakan-gerakan sel pembuluh ayak
20. Terdapat perbandingan turgor dengan tekanan osmosis dalam sel. Perbandingan ini berbanding…
a. Terbalik
b. Lurus
c. Fungsi parabolic
d. Negative
e. Tidak teratur
21. Berikut ini yang termasuk jaringan dewasa adalah…
a. Epidermis
b. Skelerenkim
c. Cambium
d. Palisade
e. endodermis
22. Jaringan meristem yang terdapat pada tumbuhan monokotil adalah…
a. Endodermis
b. Bunga karang
c. Kaliptra
d. Titik tumbuh sekunder
e. Titik tumbuh primer
23. Di antara jaringan-jaringan berikut ini yang sel-selnya mempunyai kemampuan membelah terus-menerus adalah…
a. Kolenkima
b. Feloderma
c. Felem
d. Felogen
e. floem
24. Letak jaringan endodermis yang tepat adalah…
a. Di antara xylem dan floem
b. Di antara parenkima dan epidermis
c. Di antara felem dan feloderma
d. Di antara korteks dan silinder pusat
e. Di antara silinder pusat dan epidermis
25. Fungsi jaringan epidermis adalah…
a. Menebalkan kulit batang
b. Menebalkan kulit akar
c. Mengatur lalu lintas zat makanan ke dalam batang
d. Memperkuat batang
e. Mengatur lalu lintas air dan mineral dari medium ke tubuh tumbuhan
26. Berikut ini adalah jaringan-jaringan penyusun akar , kecuali…
a. Epidermis
b. Korteks
c. Endodermis
d. Sklerenkima
e. Xylem
27. Jaringan primer yang akan membentuk xylem dan floem pada titik tumbuh adalah…
a. Protoderma
b. Promeristem
c. Prokambium
d. Provaskular
e. Meristem dasar
28. Hal yang membedakan antara batang dikotil dan monokotil adalah…
a. Ada tidaknya stele
b. Ada tidaknya kambium
c. Ada tidaknya sklerenkima
d. Ada tidaknya xilem sekunder
e. Ada tidaknya gabus
29. Apabila ditemukan adanya cambium di antara xylem dan floem maka disebut…
a. System kolateral
b. System konsentris tertutup
c. System konsentris terbuka
d. System kolateral tertutup
e. System kolateral terbuka
30. Letak xylem sekunder pada batang adalah…
a. Di pangkal batang
b. Di ujung batang
c. Di antara stele dan xylem primer
d. Di antara kulit dan foem primer
e. Di antara cambium dan xilem
31. Berikut ini yang bukan merupakan jaringan sekunder pada batang adalah…
a. Parenkima sekunder
b. Floem sekunder
c. Xylem sekunder
d. Gabus
e. Cambium gabus
32. Urutan yang betul tentang letak jaringan penyusun daun dari atas ke bawah adalah…
a. Epidermis atas→parenkima→kolenkima→epidermis bawah
b. Epidermis atas→palisade→parenkima→spons→epidermis bawah
c. Epidermis atas→klorenkim→parenkima→epidermis bawah
d. Epidermis atas→jaringan spons→palisade→xilem→epidermis bawah
e. Epidermis atas→xilem→floem→palisade→jaringan spons→epidermis bawah
33. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki susunan tulang daun yang disebut…
a. Menjari atau menyirip
b. Melengkung atau menyirip
c. Melengkung dan menjari
d. Sejajar dan menyirip
e. Menjari dan menjajar
34. Jika sebuah bunga memiliki dua jenis alat kelamin maka bunga tersebut disebut…
a. Jantan
b. Betina
c. Mandul
d. Fertile
e. hermafrodit
35. Istilah apetalus dipakai untuk menyebutkan bunga yang strukturnya tidak memiliki…
a. Mahkota
b. Kelopak
c. Benang sari
d. Putik
e. Tangkai bunga

Advertisements

8 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s