SISTEM PEREDARAN DARAH

1. Bagian komponen darah yang berfungsi mengangkut oksigen adalah…
a. Albumin
b. Fibrinogen
c. Serum
d. Hemoglobin
e. Leukosit
2. Pada peristiwa pembekuan darah, jika tubuh kekurangan kalsium dan vitamin K, maka yang terganggu adalah pembentukan…
a. Thrombin dari fibrinogen
b. Protrombin dari thrombin
c. Fibrin dari fibrinogen
d. Thrombin dari protrombin
e. Fibrinogen dari trombokinase
3. Jika sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen B dan dalam plasmanya mengandung aglutinin α, maka orang tersebut bergolongan darah…
a. A
b. B
c. AB
d. O
e. AB atau B
4. Golongan darah O dapat menjadi donor universal, karena…
a. Golongan darah O tidak memiliki aglutinin
b. Golongan darah O tidak memiliki aglutinogen
c. Golongan darah O tidak memiliki aglutinin dan aglutinogen
d. Golongan darah O tidak memiliki agglutinin α dan β serta aglutinogen A dan B
e. Golongan darah O tidak memiliki aglutinogen
5. Jika orang bergolongan darah AB ditranfusi dengan darah bergolongan B, maka…
a. Terjadi aglutinasi
b. Tidak selalu terjadi aglutinasi
c. Tidak terjadi aglutinasi
d. Mungkin akan terjadi aglutinasi
e. Tergantung pada perbandingan darah donor dan resipien
Continue reading

Advertisements

SISTEM GERAK MANUSIA

1. Alat gerak atau organ gerak pada hewan tingkat tinggi adalah…
a. Otot dan otak
b. Otot dan saraf
c. Otot dan tulang
d. Saraf dan tulang
e. Otot lurik dan otot polos
2. Tengkorak kepala manusia disusun oleh jenis tulang-tulang…
a. Tulang pipa
b. Tulang pipih
c. Tulang pendek
d. Tulang tak beraturan
e. Tulang pendek dan tak beraturan
3. Berikut ini yang disebut alat gerak aktif adalah…
a. Tulang
b. Otot
c. Saraf
d. Tulang dan otot
e. Otot dan saraf
4. Persambungan antara tulang-tulang tengkorak disebut…
a. Sinartrosis
b. Amfiartrosis
c. Diartrosis
d. Sendi engsel
e. Sendi peluru
5. Persendian antara tulang lengan dengan gelang bahu disebut sendi…
a. Poros
b. Putar
c. Peluru
d. Engsel
e. Pelana
Continue reading

STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN

1. Jaringan yang berfungsi sebagai penutup bagian tubuh adalah…
a. Endothelium
b. Epiglottis
c. Endoderma
d. Elastic
e. kolagen
2. Contoh kelenjar endokrin antara lain…
a. Kelenjar keringat
b. Kelenjar susu
c. Kelenjar tiroid
d. Kelenjar Brunner
e. Kelenjar Lieberkuhn
3. Di bawah ini yang bukan merupakan sel penyusun jaringan ikat adalah…
a. Fibroblast
b. Makrofag
c. Leukosit
d. Elastin
e. Sel lemak
4. Dasar utama yang digunakan untuk membedakan jaringan tulang rawan menjadi tiga macam, yaitu tulang rawan hialin, elastic, dan fibrosa adalah…
a. Macam sel tulang rawan
b. Kandungan matriks
c. Fungsi tulang
d. Lokasi tulang
e. Ada tidaknya rongga tulang
5. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik tulang kompak adalah…
a. Terdiri atas osteosit
b. Memiliki trabekula tulang
c. Mengandung osteoklas
d. Mengandung zat kalsium, fosfor, bikarbonat, sitrat, Mg, K, Na, dan Hidroksi Apatit
e. Mempunyai system Havers
Continue reading

STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN

1. Berikut ini yang merupakan pengangkutan intravascular adalah…
a. Pengangkutan dari rambut akar ke xylem
b. Pengangkutan hasil fotosintesis melalui floem
c. Pengangkutan air dan mineral melalui floem
d. Pengangkutan air dan hasil fotosintesis melalui floem
e. Pengangkutan dari korteks ke xilem
2. Rambut-rambut akar berfungsi untuk…
a. Perluasan dari permukaan akar
b. Penguat berdirinya pohon
c. Perluasan bidang penyerapan
d. Pemekaran jaringan epidermis akar
e. Penampung cadangan mineral di akar
3. Pengangkutan melalui pembuluh xylem berlangsung secara…
a. Osmosis
b. Difusi
c. Transpor aktif
d. Difusi dan transpor aktif
e. Osmosis dan transport aktif
4. Urutan pengangkutan ekstravaskular di akar adalah…
a. epidermis→korteks→floem→xilem
b. epidermis→korteks→endodermis→xilem
c. epidermis→endodermis→korteks→xilem
d. epidermis→endodermis→floem→xilem
e. epidermis→endodermis→korteks→floem
5. Tumbuhan monokotil tidak dapat dicangkok karena…
a. Tidak mempunyai cambium
b. Letak floem dan xylem tidak teratur
c. Batang sangat kecil
d. Batang tidak bercabang
e. Hanya mempunyai akar serabut
Continue reading

STRUKTUR DAN FUNGSI SEL

1. Bakteri digolongkan dalam organism prokariotik karena…
a. Tidak memiliki membrane plasma
b. Tidak memiliki system endomembran dan membrane nukleus
c. Tidak memiliki mitokondria
d. Tidak memiliki reticulum endoplasma dan lisosom
e. Tidak memiliki membrane plasma dan membrane nukleus
2. Berikut adalah organel sel, kecuali…
a. Membrane plasma
b. Mesosom
c. Ribosom
d. Mitokondria
e. nukleus
3. Pasangan yang menunjukkan cirri khas sel tumbuhan adalah…
a. Dinding sel – kloroplas
b. membrane plasma – membrane nucleus
c. Mitokondria – lisosom
d. Vakuola – nukleolus
e. Reticulum endoplasma – kompleks golgi
4. Di bawah ini adalah contoh transport aktif, kecuali…
a. Endositosis
b. Eksositosis
c. Peristiwa difusi
d. Fagositosis
e. pinositosis
5. Berikut yang bukan merupakan fungsi reticulum endoplasma adalah…
a. Sintesis protein
b. Tempat melekatnya ribosom
c. Sintesis lemak
d. Transport materi di dalam sel
e. detoksifikasi
Continue reading

Soal Latihan Astronomi SMA/MA 1

1. Temperature permukaan bintang dapat ditentukan dari…
a. Magnitude mutlak
b. Magnitude semu
c. Magnitude bolometric
d. Indeks warna
e. luminositas
2. Hubungan antara massa dan luminositas bintang-bintang deret utama ditentukan dari hasil…
a. Penelitian pergerakan bintang ganda
b. Penelitian warna dan fluks bintang-bintang dalam gugus
c. Penelitian periode bintang-bintang variabel
d. Penelitian parallax dan fluks bintang-bintang dekat
e. Penelitian pergerakan harian bintang-bintang deret utama
3. Bintang deret utama bisa tetap stabil, dan tidak mengalami keruntuhan gravitasi karena dari bagian dalam ada yang menahan yaitu…
a. Tekanan termal dan reaksi fusi yang terjadi di pusatnya
b. Tekanan electron
c. Tekanan electron tergenerasi
d. Tekanan neutron terdegenerasi
e. Tekanan gravitasi
4. Bintang katai putih bisa tetap stabil, dan tidak mengalami keruntuhan gravitasi karena dari bagian dalam ada yang menahan yaitu…
a. Tekanan termal dan reaksi fusi yang terjadi di pusatnya
b. Tekanan electron
c. Tekanan electron tergenerasi
d. Tekanan neutron terdegenerasi
e. Tekanan gravitasi
5. Bintang A mempunyai magnitude semu -1,5, sedangkan magnitude semu bintang Badalah 1,5. Berpakah perbandingan fluks kedua bintang?
a. 2,512
b. 3,0
c. 7,536
d. 15,85
e. 72,46
Continue reading

Golongan unsure dalam Sistem Periodik

1. Di antara unsure-unsur gas mulia berikut ini yang belum berhasil dibekukan pada tekanan normal ialah…
a. He
b. Ne
c. Ar
d. Kr
e. Rn
2. Di antara unsure-unsur gas mulia berikut ini yang terbanyak terdapat di atmosfer bumi adalah…
a. Rn
b. Xe
c. Ar
d. He
e. Ne
3. Unsure gas mulia yang paling reaktif adalah…
a. He
b. Ar
c. Kr
d. Xe
e. Rn
4. Senyawa gas mulia pertama disintesis ialah…
a. XeO₃
b. XeF₆
c. H₂XeO₄
d. XePtF₆
e. XeF₂
Continue reading